Rødegårdsvej - Om projektetKære brugere af http://roedegaardsvej.civica.dk/.

Vi lukker denne hjemmeside ned den 1. oktober 2019.

Snart vil informationer igen kunne findes direkte på civica.dk - på Rødegårdsvejs egen side!

Renovering af
Rødegårdsvej

Helhedsplanen blev vedtaget på et ekstraordinært afdelingsmøde den 20. juni 2017. Inden da havde vi afholdt to informationsmøder - den 1. juni 2017 og den 8. juni 2017. 

Hvorfor en helhedsplan i Rødegårdsvej?
Bygningerne er opført i 1947 og fremstår pæne, men de er ikke længere tidssvarende. Mange af boligerne er indrettet med for små rum, og de bærer præg af den tid de er opført i. 
Bebyggelsen rummer i alt 60 boliger. Boligerne er fortrinsvist 4-værelses med kun seks boliger med 3 værelser, tilsvarende er boligerne meget ens i størrelse, varierende fra 73 m2 til 86 m2. Indretningsmæssigt er alle boliger udført med et lille køkken og bad, og en eller to små kamre på ca. 8 m2 afhængig af om det er 3- eller 4-værelses boliger. Boligerne er i dag ikke gennemlyste, og der opleves mangel på 3 værelsesboliger samt tilgængelighedsboliger.  

Hvordan renoveres boligerne?
Projektet omfatter en renovering af hele afdelingen. Det betyder, at bebyggelsen renoveres både indvendigt og udvendigt. Der vil i alt blive udført 3 former for renovering af boligerne - sammenlægning, tilgængelighed, og moderniserede boliger.  
12 tilgængelighedsboliger. Boligerne ændres, så de opfylder de særlige krav, der er til denne type boliger. Da der skal være adgang til boligerne med en kørestol, bliver der fx installeret elevatorer. 
24 sammenlægningsboliger.  Lejemål sammenlægges med nabolejemål for at skabe større boliger.
24 moderniserede boliger. Her ændres der ikke på boligindretning, men lejlighederne renoveres fuldt.
I forbindelse med renoveringen nedlægges i alt 6 boliger som følge af lejlighedssammenlægninger.
Omfanget af renoveringen i hver boligtype er beskrevet nærmere på side 5 i denne folder. Du kan desuden finde plantegningerne for hvert enkelt lejemål på helhedsplanens hjemmeside (se sidste side). 

Genhusning
Beboerne i afdelingen skal som 1. prioritet genhuses i Socialt boligbyggeris boliger, da flere beboere i afdelingen har hund og/eller kat.  
2. prioritet er at genhuse i Civica’s afdelinger i etagebyggeri hvor husdyr er tilladt.
 
Bestyrelse og beboere informeres om muligheden for en helhedsplan:
I 2011 og 2012 har der i et samarbejde mellem inspektør og afdelings bestyrelse pågået en dialog i forhold til igangsætning og undersøgelse af behovet for en helhedsplan. 

Kort fortalt er en helhedsplan en gennemgribende renovering af hele afdelingen. Der kan opnås økonomisk støtte til dele af renoveringen hos Landsbyggefonden (LBF). Landsbyggefonden stiller i den forbindelse en række krav til bl.a. dokumentation. Der skal fx udformes en tilstandsrapport af eksterne rådgivere. Graaa arkitekter har derfor været tilknyttet projektet frem til nu, og har udarbejdet det indledende arbejde.

Efter renoveringen:

 • Afdelingen fremtidssikres med renoveringen

 • 12 boliger får øget tilgængelighed

 • 24 boliger sammenlægges til nutidige boliger med større rum

 • I alle boliger laves nye køkkener og bad

Har du spørgsmål? Kontakt os, og vi vender tilbage


 

 • Projektleder

  Projektleder

  Nicolai Muhs

  Telefon 63 133 101